CD Prešporok: Piesne stadiaľ

10,00

Album vznikol z nahrávok, ktoré majú viacmenej archívny charakter. Sú tu dokonca piesne z obdobia pred vznikom samotnej kapely cez piesne, ktoré sa na kratší čas objavili v jej repertoári až po novinky, zložené pri nahrávaní albumu. Náhrávok sa zozbieralo toľko, že boli vydané vo forme dvojCD. Prvé CD je viac folkové, akustické a jej aranžmány sú výhradným dielom autora . Na druhom CD je už viac prítomný aj Prešporok a jeho klasický folkrockový sound. Ako bonusy sú tu uvedené viaceré doteraz nezverejnené nahrávky z rôznych období kapely nahraté pre Slovenský rozhlas, televíziu či vydavateľstvo OPUS.

CD1

Intro: Lost World of Socialism

 1. V tých krásnych časoch pod psa
 2. Stará fotografia
 3. Sklenené guľôčky
 4. Dievčatko s lienkami vo vlasoch
 5. Tanečná slávnosť
 6. Dobre aj tak
 7. Rok má dvanásť mesiacov
 8. Pieseň stadiaľ
 9. Páperie púpav
 10. Odpusť láska
 11. Anna Karenina
 12. Po meste chodím
 13. Dva svety
 14. Veľký plán
 15. Nad ktorými z nás
 16. Optimistická pieseň
 17. Načo sú piesne?

CD2

 1. Bratislava
 2. Na Devín
 3. Cesty
 4. Smutný faun
 5. Havran
 6. Čarodejníkov učeň
 7. Potkan
 8. Lóra
 9. Vrahom je záhradník
 10. Pumprock
 11. Spomínam na teba
 12. To je len cvičenie
 13. Zabudni na mňa
 14. Padajú biele kvety jabloní
 15. Maliar
 16. Môj dom
 17. Stratený čas
 18. Tancujúca kráľovná ´88
Katalógové číslo: PRESPOROK CD Kategórie:

2 CD spriaznenej folkovej kapely Prešporok.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.