CD Prešporok: Čieže to ovečky

10,00

Ľudový smer v tvorbe kapely naplno zaznel práve na tomto albume. CD je tématicky jednoliate a nachádzajú sa tu piesne, ktoré sa v repertoári skupiny objavili od najstarších čias existencie. Vôbec prvou „ľudovkou“ bola svadobná pieseň z Liptovských Sliačov Čieže to ovečky, podľa ktorej je CD pomenované. Viaceré piesne sú však novšieho dáta a vznikli pre „školský“ program S pesničkami po Slovensku, resp ako novinky, ktoré vznikli počas nahrávania albumu. 

 1. Muzička hudba, text: Kliment Ondrejka
 2. Hory, doly hudba a text: Kliment Ondrejka starší, úprava: Kliment Ondrejka
 3. Čieže to ovečky hudba a text: ľudové, Liptovské Sliače, úprava: Kliment Ondrejka
 4. Bol by ten Jánošík hudba, text: ľudový, Liptovské Sliače, úprava: Kliment Ondrejka
 5. Detvan hudba: Kliment Ondrejka, text: Andrej Sládkovič
 6. Po nábreží koník beží hudba: ľudová a Kliment Ondrejka, text: ľudový
 7. Vyletel vták hudba: ľudová a Kliment Ondrejka, text: ľudový, Liptovské Sliače
 8. Okaté dievča hudba, text: Kliment Ondrejka
 9. Šimo kráľ hudba: Kliment Ondrejka, text: ľudový
 10. Kde ste chlapci rozum dali hudba, text: Kliment Ondrejka
 11. Išli hudci horou hudba: Kliment Ondrejka, text: ľudový
 12. Pri Prešporku Dunaj beží hudba: Kliment Ondrejka, text: ľudový
 13. Chodí Janko po potoce hudba: Kliment Ondrejka, text: ľudový
 14. Okolo Dunaja hudba: Kliment Ondrejka, text: ľudový
 15. A od Prešova hudba a text: ľudový, úprava: Kliment Ondrejka
 16. Na Orave dobre hudba: ľudová a Kliment Ondrejka, text: ľudový
 17. Trenčín, dolinečka hudba: ľudová a Kliment Ondrejka, text: ľudový
 18. Čí to domček hudba: ľudová a Kliment Ondrejka, text: ľudový, Liptovské Sliače
 19. Pri Prešporku na Dunaji hudba ľudová a Kliment Ondrejka, text: ľudový
 20. Na tom moste hudba: ľudová a Kliment Ondrejka, text: ľudový, Liptovské Sliače
 21. Vŕbovô, javorovô hudba: ľudová, text: ľudový a Kliment Ondrejka
Katalógové číslo: PRESPOROK CD Kategórie:

CD spriaznenej folkovej kapely Prešporok.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.