Kontakt

Cez deň som buď v ateliéri alebo s deťmi. Na maily odpovedám väčšinou v ten istý deň večer, najneskôr do 48 hodín.
Na telefóny počas dňa reagujem lepšie. Ak práve nemôžem zdvihnúť, zavolám naspäť. Kotkodák!

telefón: 0905 920 471

  ateliér:
  Kominárska 2-4
  831 02 Bratislava

  budova Dopravoprojektu
  3. poschodie, dvere 327

  sídlo firmy / korešpondenčná adresa:
  Račianska 8
  831 02 Bratislava