CD Prešporok: Piesne spod Salatína

10,00

Album je snahou o skĺbenie folku a folklóru. Prešporok sa snaží o toto spojenie už takmer od svojho vzniku, veď pieseň Čieže to ovečky sa do repertoáru skupiny dostala v prvej polovici osemdesiatych rokov. Postupne sa pridávali ďalšie pesničky a pokope boli odprezentované na „CD Čieže to ovečky“. Folklórny súbor Liptov je zase stálicou na folklórnom nebi. Vďaka šťastnej konštalácii oboch súborov sa podarilo spojiť oba súbory dokopy a vznikol tak jedinečný výsledok v podobe sedemnástich skladieb. Nech sa im darí aj vo folku i folklóre…

 1. Hory, doly, Intro
 2. Máj zelený
 3. Zlatá brána
 4. Pekná je tá hora
 5. Čia je bursa
 6. Zahrajte mi muzikanti
 7. Tí sliačanskí chlapci
 8. A tam dolu pri mestečku
 9. Predali Janíka
 10. Veje vietor, veje
 11. Ružomberská kasáreň
 12. Keď ja pôjdem k dievčaťu švárnemu
 13. Už Turek ide
 14. Kolíbka deravá
 15. Betlehemská
 16. Veru len ideme
 17. Hory, doly, outro
Katalógové číslo: PRESPOROK CD Kategórie:

CD spriaznenej folkovej kapely Prešporok.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.