Športová fľaška Zlo vs. slušní ľudia

13,90

Vedeli ste, že známy citát „The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.“, ktorý sa u nás najčastejšie prekladá ako „Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič.“ – NEPOCHÁDZA od filozofa Edmunda Burkeho?

Výrok sa mu prisudzuje vďaka prejavu prezidenta J.F. Kennedyho v roku 1961. Myšlienku pravdepodobne prvý raz použil reverend Charles F. Aked v roku 1916, ale neodkázal na Burkeho, iba „hovorí sa“.

Takže naďalej platí múdrosť, ako vravieval už T.G. Masaryk – „Nikdy neverte všetkému, čo sa píše na internete…“

Preklad trocha vycibrený spolu s kmotričkou Adriankou.

Katalógové číslo: FĽAŠKA Kategórie: , ,

Veľmi ľahká hliníková fľaška s obojstrannou potlačou. Jej rozmery sú: objem 500 ml, priemer 73 mm, výška 190 mm. Umývajte prosím ručne! Umývanie v umývačke môže mať za následok, že časom farby vyblednú. Obsahuje uzáver s karabínou so závitom a uzáver s viečkom.

Upozornenie: Do hliníkových fliaš sa neodporúča nalievať kyslé tekutiny! Nie je to termoska. 

Farebný odtieň potlače sa môže z technologického hľadiska a v závislosti od nastavenia vášho monitora / displeja mierne líšiť od fotografie v e-shope.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.