Smaltovaný hrnček Renesančný človek

11,90

Máte aj Vy v okolí renesančného človeka? Ja mám šťastie na viacerých: dvaja Tomáši (Ďurovka a Hrivnák),  Klimo Ondrejka a v neposlednom rade Leo Hölbling, ktorý je právnik, hudobný skladateľ, riaditeľ nadácie a do toho ešte aj píše zaujímavé fejtóny. Táto grafika, ním inšpirovaná, je vyskladaná zo skenov kapitálok Albrechta Dürera a v pozadí je úryvok Danteho božskej komédie:

118 Jak na harfe, keď majster naladí ju, z množstva jej strún sa sladké tóny vymnú i pre toho, čo nezná melódiu,
121 tak zo zjavov, čo tu si zmysly všimnú, podobnú hudbu kríž lial mojej dume, uchvátiac ma aj bez chápania hymnu.
124 Čul som však veľké chvály znieť v tom šume, bo ‚Vstaň‘ a ‚Zvíťaz‘ mi jak tomu znelo, kto počúva, no celkom nerozumie.

Katalógové číslo: PLECHÁČIK Kategórie: ,

Biely kovový hrnček s čiernym lemom a s obojstrannou potlačou. Jeho rozmery sú: objem 300 ml, priemer 87 mm, výška 80 mm. Umývajte prosím ručne! Umývanie v umývačke môže mať za následok, že časom farby vyblednú. Nedávať na priamy oheň!

Hrnček je úmyselne nerovnomerne nastriekaný z dôvodu zvýraznenia jeho retro vzhľadu.

Farebný odtieň potlače sa môže z technologického hľadiska a v závislosti od nastavenia vášho monitora / displeja mierne líšiť od fotografie v e-shope.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.