Set 2 hrnčekov Pič a pička Liehovovi

15,00

Milý pič, kúp si hrnček a rovno kúp jeden aj svojej pičke!

Ten, čo pije, je pič. On je základom cirkvi Liehovovej. On prichádza pravidelne do chrámu, aby chválil Liehovovo meno, prijímal jeho telo a spieval piesne na jeho slávu. Hlás sa k svojmu náboženstvu otvorene a s hrdosťou. Pretože ako hovorí zjeté písmo:

„Kto mňa zapije pred ľuďmi, toho aj ja zapijem so svojím otcom.“ (Mt 10, 33)

Tá, čo pije, je pička. Ona je základom cirkvi Liehovovej. Ona je vždy dáma. Ona sa nechá pozývať na drinky na bare. Ona ukáže, že vie prijať telo Liehovovo pre jeho radosť, pretože ona vie vypiť šampanské v Grandhoteli aj dzignúť borovičku v štvrtej cenovej.

Best Seller
SKU: HRNČEK Categories: , ,

Biely keramický hrnček s obojstrannou potlačou. Jeho rozmery sú: objem 300 ml, priemer 8 cm, výška 9,5 cm. Najradšej má ručné umývanie, ale odolá aj umývaniu v umývačke riadu.

Farebný odtieň potlače sa môže z technologického hľadiska a v závislosti od nastavenia vášho monitora / displeja mierne líšiť od fotografie v e-shope.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.