Prémiová rohožka Čistá psychiatria

42,9049,90

Dnes už ikonický motív „Čistá psychiatria“ si vyslúžil vyhotovenie aj na rohožkách. :)

Vymazať
Best Seller
Katalógové číslo: ROHOŽKA Kategórie: , ,
  • Rohožka vyrobená v spolupráci s českou firmou NO2DIRT. Veľkorysý rozmer 75×50 cm. Na výber aj menší rozmer 60×40 cm. Všetky ich rohožky sú priemyselnej kvality, teda také isté, ako sa používajú v obchodných domoch, na úradoch… proste všade tam, kde ich pošľape veľa ľudí. Dobre zachytávajú vlhkosť a špinu a majú špeciálnu nábehovú hranu proti zakopnutiu. Na rozdiel od bežných lacnejších rohožiek, ktoré sú v podstate koberce, túto jednoducho hodíte do pračky a vydržia aj sušičku. Na zadnej strane je protišmyková úprava, takže neputuje a neuteká pod nohami. Výrobca uvádza výdrž minimálne 5 rokov pri dodržaní pokynov (60°C, 800 otáčok/min.; sušenie na programe pre zmiešané tkaniny). Vyrobené v EÚ.

Zloženie:

  • predná časť: 100% Polyamide
  • zadná časť: 100% Nitrilový kaučuk

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.