Plátenná taška Pravda a láska

12,90

Morálny imperatív pravdy a lásky siaha cca. do 17. storočia, kedy sa Ján Amos Komenský vo svojom diele „Labyrint světa a ráj srdce“ zaoberal láskou v kontexte ľudského snaženia a pravdou, ktorú spojil s Bohom. Na prelome 19. a 20. storočia sa toto slovné spojenie objavilo tak u českých katolíkov, ako aj evanjelikov a aj v prostredí politiky. Motto „Vítězství pravdy a lásky“ používali tiež prvorepublikoví veriaci. V moderných dejinách sa najviac spája s Václavom Havlom: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“, ale veľmi obdobnú myšlienku vyslovil aj Mahatma Gandhí: „Keď strácam nádej, spomeniem si, že vždy v histórii zvíťazila cesta pravdy a lásky.“

Ja mám motto Pravda a láska najviac spojené s piesňou Blázon od kapely Prešporok:

„Veď je to blázon jeden zo šťastlivcov
Naňho už neplatí bláznivé pravidlo
Jeho už netrápia výkyvy počasia
A prvé preňho sú pravda a láska…“
(text: Kliment Ondrejka, neoficiálne video nájdete tu)

Katalógové číslo: PLÁTENÁ TAŠKA Kategórie: , , ,

Vysokokvalitná a pevná nákupná taška prémiovej kvality zo 100% organickej bavlny s rozmermi 42 x 38 cm a dvomi ušami dlhými 67 cm od popredného britského výrobcu Westford Mill. Táto značka je známa svojím etickým a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Gramáž cca. 200 g/m2.

Farebný odtieň potlače sa môže z technologického hľadiska a v závislosti od nastavenia vášho monitora / displeja mierne líšiť od fotografie v e-shope.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.