Plátenná taška Citát o Márii

12,90

Prvý raz uverejnené 28.12.2016

Mojím vzorom je Mária ako prototyp najlepšej matky, keďže práve ju si Boh vybral za Matku svojho Syna. Mária by vždy Ježiša vzala na ruky, keď by sa po nej načahoval, nikdy by ho „neosamostatňovala“ zavretého v izbe alebo zamrežovanej postieľke… cítim, že práve Ona je tá dokonalá vzťahová / kontaktná mama. Nech vás sprevádza na ceste materstvom a vždy vám ukáže tú správnu cestu po celý rok, nielen počas sviatkov.

„Máriino materstvo je pravzor každého materstva: tak ako ona, mala by každá matka byť matkou celou dušou, aby bola schopná celé bohatstvo svojej duše preniesť do duše svojho dieťaťa.“

Citát v kresbe pochádza od Edith Stein (rehoľným menom Terézia Benedikta od Kríža), ktorá sa stala prvou kanonizovanou židovského pôvodu. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 11. mája 1987 v Kolíne nad Rýnom. Ten istý pápež ju 1. októbra 1998 vyhlásil za svätú a súčasne za spolupatrónku Európy. (zdroj: Wikipédia)

Vysokokvalitná a pevná nákupná taška prémiovej kvality zo 100% organickej bavlny s rozmermi 42 x 38 cm a dvomi ušami dlhými 67 cm od popredného britského výrobcu Westford Mill. Táto značka je známa svojím etickým a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Gramáž cca. 200 g/m2.

Farebný odtieň potlače sa môže z technologického hľadiska a v závislosti od nastavenia vášho monitora / displeja mierne líšiť od fotografie v e-shope.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.