Odznak Nádej & spánok & smiech

1,903,40

O Immanuelovi Kantovi sa traduje, že bol výborný učiteľ, rečník a svoje prednášky prešpikovával humorom a bonmotmi. Nesmierne sympatický mi je jeho výrok: „Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht zu den vielen Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben: die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen.“ – voľne preložený ako „V ťažkých časoch sme dostali od Boha do vienka tri veci: Nádej, spánok a smiech.“ Kant tak o dvesto rokov predbehol všetky tie „lajfstajlové“ mottá ako „Live, Laugh, Love“ a podobne a je škoda, že tento výrok je v našich končinách pomerne neznámy. Verím, že ho prostredníctvom svojej tvorby trocha rozšírim. :)

Vymazať
Katalógové číslo: ODZNAK Kategórie: , , ,

Plechový odznačik alebo magnetka s priemerom 56 mm.

Možnosť troch variantov:

  1. Klasické zapínanie so špendlíkom
  2. Magnetka (ozdobíte ňou napríklad chladničku, zárubňu dverí…)
  3. Odznak s magnetom, ktorý obsahuje magnetku a magnet – protikus, vďaka ktorému ho môžete nosiť bez prepichovania látky

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.