Nerezová ploskačka Alkohol z rúk lekára je liek

11,90

Štýlová ploskačka s jedným z TOP motívov z našej ponuky, akurát do vačku. Táto je venovaná všetkým lekárom. Výrok pochádza od asistenta z LF UK, vďaka ktorému prežili medici koncom sedemdesiatych rokov letnú stáž v ZSSR: V zlých hygienických podmienkach vagóna tretej triedy chodil pomedzi študentov s fľašou vodky a každému nalieval „dezinfekciu“ so slovami: „Musíte piť. Teraz je alkohol z rúk lekára liekom!“

Pite s rozumom a od 18 rokov.

Nie je na sklade

Katalógové číslo: PLOSKAČKA Kategórie: ,

Nerezová ploskačka s objemom 120 ml. Motív gravírovaný laserom.

Nedávať do umývačky!

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.