Hrnček Mama diamant

8,90

Marek Herman v knihe Najděte si svého marťana píše na str.88:

„Nikdy v životě už nejsme tak mimořádně citliví, otevření a vnímaví jako právě ve věku do šesti let. Nikdy v životě už také nebudeme tak křehcí a nebudeme potřebovat tolik něhy. Základní potřebou malých dětí je totiž pocit bezpečí a lásky. To znamená, že ze všeho nejvíce se dítě potřebuje cítit v bezpečí a milováno svými lidmi. Tím opravdu základním zdrojem pocitu bezpečí a lásky je důvěrný vztah. Jato pravzorem je vazba mezi mámou a dítětem. Máma buduje základní „mosty důvery“ – nejprve mezi sebou a dítětem, na jeho základech si pak dítě hledá vztah samo k sobě. Máma tedy doslova učí svoje dítě, jak má vidět samo sebe. A je strašně důležité, jak sa jí to podaří, protože hned potom se provázaně učíme vztahy k ostatním lidem a nakonec i ke světu. Za tím všem stojí máma. Máma. To je základní kámen. Diamant. V přirodě nenajdete žádnou podobnou vazbu ani nic obdobného, protože máme je prostě nenahraditelná.“

Tak vám prajem veľa kameňov na stavbu pevných mostov.

Katalógové číslo: HRNČEK Kategórie: , , ,

Biely keramický hrnček s obojstrannou potlačou. Jeho rozmery sú: objem 300 ml, priemer 8 cm, výška 9,5 cm. Najradšej má ručné umývanie, ale odolá aj umývaniu v umývačke riadu.

Farebný odtieň potlače sa môže z technologického hľadiska a v závislosti od nastavenia vášho monitora / displeja mierne líšiť od fotografie v e-shope.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.