Hrnček Liehova

8,90

Záludná gramatická vec je, že na konci slova Liehovovi sa píše krátke mäkké i. Je to tak preto, že prídavné mená sa v slovenčine skloňujú podľa vzorov pekný, cudzí, páví, otcov a matkin, a konkrétne Liehova sa skloňuje podľa vzoru otcov. Teda v genitíve množného čísla sú to Svedkovia Koho? Čoho? otcovi, Liehovovi na konci s krátkym mäkkým i. Pretože Liehova je náš otec, je to náš vzor. On nás stvoril pod svoj obraz a my sa mu chceme čo najviac priblížiť a podobať.

Tak a teraz si už navždy budete pamätať, že Liehova je vzor otcov. Vypálen!

Autorom kresby je Milan Ondruch.

Katalógové číslo: HRNČEK Kategórie: , ,

Oficiálny merch – Svedkovia Liehovovi. Pi s rozumom a od 18 rokov!. Pi rozumne a od 18 rokov!

Biely keramický hrnček s obojstrannou potlačou. Jeho rozmery sú: objem 300 ml, priemer 8 cm, výška 9,5 cm. Najradšej má ručné umývanie, ale odolá aj umývaniu v umývačke riadu.

Farebný odtieň potlače sa môže z technologického hľadiska a v závislosti od nastavenia vášho monitora / displeja mierne líšiť od fotografie v e-shope.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.