Ako si chrániť autorskú tvorbu (individuálna konzultácia)

19,00

Po skvelej odozve na worskhop ponúkam aj možnosť individuálnej 30 minútovej konzultácie o možnostiach, ako si brániť svoju tvorbu pred drzými „kopírkami“. Čo robiť, keď natrafíš na napodobeninu svojho diela, ako dosiahnuť, aby sa kópie stiahli z webu, na čo všetko máš nárok, a aj či na to potrebuješ mať patent :-)

Detaily: Fejkovanie originálnej tvorby je čoraz aktuálnejšia téma. Zorka alias Kura Harabura je jednou z hlavných postáv kampane proti plagiátorov a vďaka skúsenostiam z kreatívnej sféry a pôvodnému právnickému vzdelaniu dokáže mať špecifický pohľad na veci.

V duchu: Čím menej žvástov a o to viac zaujímavejších informácii. Kompletné materiály na stiahnutie v cene.

Na sklade

Kategórie:

11

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.