Smaltovaný hrnček Ružový sen

11,90

Z autorskej kolekcie „Zamilovaná Vánočka“ od Ivany Čičmanovej

Vánočka – 0. stupeň. Ružový sen. Snívate. O nej. O ňom. Konečne ste sa vyhrabali z predošlých boliestok a opäť ste vo fáze, kedy snívate, ako by ten vušový princ na bielom koni, alebo princeska mali vyzerať, byť, voňať… Privolajte si lásku snívajúcou vánočkou. Privolajte si druhú vánočku. Privolajte si tú druhú polovičku, s ktorou sa k sebe zlepíte kľudne aj mailnovým džemom :) … Aká bude? Vanilková ? Maslová? Škoricová? … :) Ideálne taká, aby  ste si vyhovovali :)

Katalógové číslo: PLECHÁČIK Kategórie: , ,

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.